Ars poetica – o polemicã

Eu sunt eu.
Sunt personalã,
subiectivã, intimã, particularã,
confesivã.
Tot ce se reîntâmplã
mi se întâmplã mie.
Priveliştea pe care o descriu
sunt eu însãmi.
Dacã vã intereseazã
pãsãrile, copacii, râurile,
cercetaţi cãrţile de specialitate.
Eu nu sunt o anume pasãre,
un anume copac,
un anume râu.
Eu sunt consemnatã doar
ca un Sine,

Eu, adicã Eu.

Nina Cassian (Galaţi, 1924), da C’è modo e modo di sparire. Poesie 1945-2007 (Adelphi, 2013)

Ars poetica – una polemica

 

Io sono io.

Sono personale,

soggettiva, intima, singolare,

confessionale.

Tutto quel che mi accade e si ripete

accade a me.

Il paesaggio che descrivo

sono io stessa.

Se vi interessano

gli uccelli, gli alberi, i fiumi,

consultate i libri degli esperti.

Io non sono un dato uccello,

un dato albero,

un dato fiume.

Io sono registrata solo

come un Sé,

 

Io, ovvero Io.

 

 

 


Îi iubesc

Poeţii
misterioşii,
fãţişii,
coifurile – înlãuntrul ţestei,
scuturile – de ţiplã,
poeţii,
aceste specii, aceste sepii
care se aparã
împroşcând cernealã.

Nina Cassian (Galaţi, 1924), da C’è modo e modo di sparire. Poesie 1945-2007 (Adelphi, 2013)

 

Li amo
Poeti 
i misteriosi,
gli schietti,
una scatola cranica per elmo,
per scudo un velo di cellofan,
poeti,
queste specie, queste seppie
che si difendono
schizzando inchiostro.


Grimasa

În mijlocul verii,
frunzele uscate
îşi impun durata scorţoasã.
Zgârie faţa de masã,
se ascund uneori în spatele
noilor generaţii,
apoi, brusc, îşi aratã feţele de babã,
rânjind galben, cafeniu.
Sunt foarte stabile în veştejire,
foarte consecvente în agresivitate.
Voi spune doar atât:
frunzele tenaci au ciocuri şi ghiare.
Ca mai noi toţi,
îmbãtrânesc urât.
Ca unii din noi,
sunt nemuritoare.

Nina Cassian (Galaţi, 1924), C’è modo e modo di sparire. Poesie 1945-2007 (Adelphi, 2013)


Smorfia

Nel mezzo dell’estate
le foglie riarse impongono
la loro grinzosa durata.
Graffiano la tovaglia,
si rimpiattano a volte dietro
le nuove generazioni
e poi, d’un tratto, scoprono i loro volti di megera,
dal ghigno giallognolo-caffè.
Nell’avvizzire sono assai costanti,
assai coerenti nell’aggressività.
Dirò questo soltanto:
le foglie tenaci hanno becchi e artigli.
Come quasi tutti noi
invecchiano male.
Come alcuni di noi
sono immortali.