Îi iubesc

Poeţii
misterioşii,
fãţişii,
coifurile – înlãuntrul ţestei,
scuturile – de ţiplã,
poeţii,
aceste specii, aceste sepii
care se aparã
împroşcând cernealã.

Nina Cassian (Galaţi, 1924), da C’è modo e modo di sparire. Poesie 1945-2007 (Adelphi, 2013)

 

Li amo
Poeti 
i misteriosi,
gli schietti,
una scatola cranica per elmo,
per scudo un velo di cellofan,
poeti,
queste specie, queste seppie
che si difendono
schizzando inchiostro.